Styrelse

Nordisk Korforums styrelse valdes vid representantskapsmöte i Helsingborg juni 2019 

Niels Græsholm, Foreningen Danske korledere – ordförande mail

Elin Persson, Norges korforbund & FONOKO – vice ordförande mail

Kolbrún Einarsdóttir, Landssamband blandadra kora – kassör mail

Lisbeth Gråkjær, Kor 72 – sekreterare mail

Örjan Klintberg, Föreningen Sveriges Körledare – mail

Kristian Heberg, Suomen Kuoronjohtajayhdistys – mail

Till suppleanter valdes:

Rune Frank Brunslid, Norge; Ingveldur Ýr Jónsdóttir, Island; Anne Peltomäki, Finland; Christel Larsson Lunderquist, Sverige; Cæcilia Uhre Karlsson, Danmark.

 

Sammankallande för nätverken

Körorganisationerna:

Christel Larsson Lunderquist, Sveriges körförbund – mail

sammankallande för dirigentnätverket utses av styrelsen

 

Postadress: Nordisk korforum, c/o Klintberg, Ligustervägen 5, S-621 43 Visby

Körsamarbete i Norden