Om körnätverket

Gennem de sidste år har NKF arbejdet på at styrke kontakten mellem kororganisationerne I de forskellige lande.

Med et kornetværk, ønsker NKF at være platform for “kormøder/Netværk” mellem de forskellige organisationer.

Netværksmøder: Så vi kan sparre med hinanden om hvordan vi organiserer os I de forskellige lande, og hvordan vi kan bruge hinanden ideer til et stærkere amatørkorliv dels nationalt men også på nordisk plan.

NKF indkalder således mindst en gang årligt til seminar med forskellige emner der kan styrke organisationerne og inspirere og som allervigtigst: give mulighed for at tale sammen.

Gennem mange år har NORDKLANG korstævnerne hvert tredje år, været det eneste møde.

Med Kornetværket håber NKF at kunne styrke samarbejdet omkring Nordklangstævnerne, så de forskellige værtslande har en aktiv sparring med de andre landes organisationer og så hvert land tager ejerskab, for at være med til at udbrede kendskabet til Nordklangstævnerne og reklamere for det til deres respektive medlemmer, og gerne samle tusindvis af korsangere fra hele Norden.

Vi oplever at det er frugtbart at “kigge ud” I norden og mødes både som bestyrelsesmedlemmer I organisationerne, men I særdeleshed som korsanger fra hele Norden.

Körsamarbete i Norden