Dirigentbank

Här presenterar vi dirigenter från de nordiska länderna som kan inspirera körer i hela norden. Här kan du söka en dirigent för inspiration till din kör, din regionala körorganisation eller din nationella körorganisation.

Är du dirigent och vill presentera dig här? Skicka ett e-postmeddelande till: dirigentbank@nordiskkorforum.org med följande information:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Kort presentation om din bakgrund
  • Kort presentation av vad du kan/vill arbeta med
  • Foto
  • Att du är medlem i någon körledarorganisation

 

Körsamarbete i Norden