Styrelse

Nordisk Korforums styrelse valdes vid representantsskapsmötet i København 9 april 2017 och består av:
Niels Græsholm, Foreningen Danske korledere – ordförande mail

Örjan Klintberg, Föreningen Sveriges körledare – kassör mail

Lisbeth Gråkjer, Kor 72 – ledamot mail

Márgret Boasdottir, Landssamband blandadra kora – ledamot mail

Elin Persson, Norges korforbund & FONOKO – mail

Maaria Manner, Sulasol – mail

Sammankallande för nätverken

Körorganisationerna:

Christel Larsson Lunderquist, Sveriges körförbund – mailto:cll@sverigeskorforbund.se

sammankallande för dirigentnätverket utses av styrelsen

 

Postadress: Nordisk korforum, c/o Klintberg, Ligustervägen 5, S-621 43 Visby