Hem

NORDISK KORFORUM

En samarbets- och nätverksorganisation för kör- och dirigentutveckling i Norden

Kommande nordiska arrangemang
Nordklang i Helsingborg 2019

Se bilder från Nordisk Körledarkonferens i Trondheim 5-7 oktober 2018

Nordisk korforum is founding member of IFCM

ifcm