Hem

NORDISK KORFORUM

En samarbets- och nätverksorganisation för kör- och dirigentutveckling i Norden

Representantskapsmöte och medlemsmöte för medlemmarna i Nordisk korforum 8 – 9 april 2017 i Köpenhamn.

Medlemsmötet startar lördagen den 8 april kl 13.00. Lunch för de som önskar kl. 12.00. Under dagen skall körorganisationernas nätverk diskutera Nordklang 2019 och samarbete med Nordisk-Baltisk körfestival. Körledarorganisationernas nätverk skall diskutera och planera Nordisk körledarkonferens 2018.

Söndag förmiddag genomförs Nordisk korforums representantskapsmöte 9.30 – 12.00

Styrelsen kommer enligt tidigare information att lägga fram ett förslag på nya stadgar.

Här finns allt underlag till representationsskapsmötet.

Enligt beslut i styrelsen betalar Nordisk korforum resekostnader och hotell för en representant från varje medlemsorganisation. Om ni på grund av resor måste anlända redan fredag bekostas även denna hotellnatt.

Anmäl er snarast till ordförande Håkan Wickström hakan.wickstrom@pp.inet.fi

Nordisk korforum is founding member of IFCM

ifcm