Hem

NORDISK KORFORUM

En samarbets- och nätverksorganisation för kör- och dirigentutveckling i Norden

Kommande nordiska arrangemang

Nordisk körledarkonferens i Trondheim 5 – 7 oktober 2018

Nordklang i Helsingborg 2019

Mer information kommer

Nordisk korforum is founding member of IFCM

ifcm